İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Verusa Holding grup şirketlerinden Tortum Elektrik, ortak kurum kültürü çatısı altında kurumsal yapının temelinde insan haklarına saygı, çalışanın insan onuruna uygun çalışma koşulları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile hareket eder.

Sektörde değer ve farkındalık yaratan, motivasyonu güçlü, hızlı ve gerektiğinde stratejik kararlar alabilen, proaktif yetkinlikte çalışanlarının ölçülebilir performans kriterlerine önem verir.

Değişimi ve inovasyonları yakından takip eden, yeni ve akıllı iş modelleri üreten çalışanları ile organizasyon yapısı içinde eğitime ve gelişime katkı sağlar.

İnsan Kaynakları Politikası, çalışanlarının iş güvenliği, özlük hakları ve iş sağlığını yasal mevzuatlar çerçevesinde korumayı ve iyileştirmeyi hedefler.