Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

VİZYON Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak üretilen temiz enerji ile gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak.

MİSYON Yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye’nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak.

DEĞERLERİMİZ Kurumsal ve toplumsal değerlere saygılı, sürekli gelişime açık ve çevreye duyarlı yaklaşımımız iş hayatımızın her aşamasında temel ilkelerimizdir.

Toplumsal ve Kurumsal Değerlere Saygı İnsan onuruna yakışır, adil, eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamı ile her çalışana kendilerini daha rahat ifade edecekleri, daha fazla eğitim ve gelişim olanağı bulabilecekleri ve kariyerlerini üst düzey yönetim noktalarına taşıyabilecekleri bir iş ortamı oluşturmaya özen göstermek

Sürekli Gelişim Yeniliklere ve sürdürülebilir gelişime açık inovatif fikirler, uygulamalar ve teknolojilere odaklı bir yapılanma ile çalışmak

Çevre Bilinci Tüm faaliyetlerimizde doğaya ve yaşama saygılı yüksek çevre bilincimiz ile hareket ederek gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak