Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Verusa Holding ve bünyesindeki grup şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkeze alarak geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmayı, çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ilişkin sorumlulukları yerine getirmeyi, tüm faaliyetlerinde kullanılan teknoloji, malzeme ve ham maddeler için sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı ilke edinmiştir.

Tortum Elektrik, faaliyet gösterdiği bölgede kültürel mirası ve çevreyi koruyup geliştirmeye özen göstermiştir. Devam eden faaliyetler süresince bölge halkına yerel istihdam ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamış, yollarda ve çevre bitki örtüsünde iyileştirmeler yapmıştır.